pamuk

palto

Fr paletot << Eİng paltock bir tür kısa palto

paluze

Fa pālūde پالوده zsüzülmüş şey, pelte, jöle (Fa pālūdan, pālā- پالودن, پالا zsüzmek +a ) << OFa pālūdag a.a.

palyaço

İt pagliaccio bostan korkuluğu [esk.], soytarı << Lat palliatus pelerinli, cübbeli Lat pallium eski Roma'da üst giysi, cübbe +()t°

palyatif

Fr palliatif yumuşatıcı, örtücü, asıl sorunu gizleyerek geçici çözüm sağlayan OLat palliare [den.] pelerin giydirmek, üstünü örtmek +(t)iv° Lat pallium pelerin

pampa

İsp pampa Güney Amerika'da ağaçsız büyük ova Quechua bamba ova

pamuk

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bamuk: al-ḳutn [[Oğuzca]] TTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
pambuk: al-ḳutn [[Türkmen dilinde]] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pembe, pambuk seu pamuk: Gossipium.

OFa pambak/pambuk 1. ipek böceği veya pamuk kozası, 2. pamuk ≈ EYun bombúks βομβύξ/παμβάξ zkoza

Not: Hindistan kökenli olan pamuk bitkisi Milat dolayında Doğu İran ve Orta Asya'ya, daha sonra Akdeniz havzasına yayılmıştır. • Frisk sf. ve Chant sf. Yunanca sözcüğün bir "Doğu" dilinden alıntı olduğu konusunda mutabıktır.

Benzer sözcükler: pamukçuk, pamuklu

Bu maddeye gönderenler: papak, pazen, pembe


02.02.2020
pan(to)+

Fr/İng pan+/panto+ [bileşik adlarda] tüm, hep, her EYun pâs, pant- πᾶς, παντ- za.a. << HAvr *peh₂nts (*pānts) a.a.

panadura

İt pomodoro «altın elma», domates § İt pomo elma (<< Lat pomum a.a. ) İt oro altın (<< Lat aurum a.a. )

panama

İng panama hat Güney Amerika'da yetişen bir bitkinin lifinden örülmüş hafif şapka öz Panama Orta Amerika'da bir ülke

panayır

Yun panegýrion πανεγύριον z [küç.] festival, fuar << EYun panēgýris πανηγύρις zkurultay, büyük toplantı, festival +ion (Kaynak: LS sf. 1297)§ EYun pan- πᾶς, παν(τ)- ztüm EYun ágyris/agorá άγυρις/αγορά ztoplanma, kalabalık,

pancar

Erm pançar բանջար zyaprak, özellikle pancar yaprağı