paleozoik

paldır küldür

patır kütür ses yansımalı sözcüğü ile eş kökenlidir.

pale(o)+

Fransızca paléo+ veya İngilizce palaeo+ "[bileşik adlarda] eski" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca palaiós παλαιός z "eski" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷl̥-ai- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-² "eski, uzak" kökünden türetilmiştir.

paleografi

Fransızca paléographie "eski yazıtlar bilimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1708 Bernard de Montfaucon, Fr. filolog)

paleolitik

Fransızca paléolithique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce paleolithic "eski taş devri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: John Lubbock, İng. arkeolog (1834-1913).)

paleontoloji

Fransızca paléontologie "eski canlılar bilimi" sözcüğünden alıntıdır.

paleozoik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Mesela mezozoik devirlerde amonitler kangal şekilden düz şekile, paleozoik devirlerde de düz biçimden(...)

Köken

Fransızca paléozoïque veya İngilizce paleozoic "eski hayvanlar çağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1838 Adam Sedgwick, İng. biyolog (1785-1873).)

Daha fazla bilgi için pale(o)+, zo(o)+ maddelerine bakınız.


06.12.2015
palet

Fransızca palette "«kürekçik», yüzgeç, ressamların boya küreği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pale "kürek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pala sözcüğünden evrilmiştir.

palikarya

Yunanca palikária παλικάρια z "delikanlılar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca palikári(on) παλικάρι z "delikanlı, genç erkek çocuk" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pallḗks, pallēk- παλλήξ, παλληκ- z sözcüğünün küçültme halidir.

palindrom

Fransızca ve İngilizce palindrome "düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca palíndromos παλίνδροµος z "«geri koşan», düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca palín παλίν z "tekrar, geri dönerek" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "yol, koşu" sözcüklerinin bileşiğidir.

palladyen

Fransızca palladien veya İngilizce palladian "1. Rönesans dönemi villa mimarisi tarzında, 2. " sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Andrea Palladio "Rönesans dönemi İtalyan mimarı (1518-1580)" özel adından türetilmiştir.

palladyum

Yeni Latince palladium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1804 William Hyde Wollaston (1766-1828), İng. kimyacı.) Latince sözcük Pallas "1802'de keşfedilen bir asteroid" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pallas παλλας z "1. genç kız, bakire, 2. tanrıça Athena'nın lakabı" sözcüğünden alıntıdır.