pale(o)

palaska

Macarca palack "şişe, matara" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen flasca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

palavra

Lad palavra "söz, laf" sözcüğünden alıntıdır. sözcük İspanyolca aynı anlama gelen palabra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince parabola "simge, mesel, vecize, anlamlı söz" sözcüğünden evrilmiştir.

palaz1

Yeni Yunanca pólos πώλος z "hayvan yavrusu, özellikle at yavrusu veya kuş yavrusu, piliç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pôlos πῶλος z sözcüğünden evrilmiştir.

palaz2

Farsça palās پلاس z "yıpranmış kumaş, paçavra, derviş kılığı" sözcüğünden alıntıdır.

paldır küldür

patır kütür ses yansımalı sözcüğü ile eş kökenlidir.

pale(o)+

Fransızca paléo+ veya İngilizce palaeo+ "[bileşik adlarda] eski" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca palaiós παλαιός z "eski" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷl̥-ai- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-² "eski, uzak" kökünden türetilmiştir.

paleografi

Fransızca paléographie "eski yazıtlar bilimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1708 Bernard de Montfaucon, Fr. filolog)

paleolitik

Fransızca paléolithique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce paleolithic "eski taş devri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: John Lubbock, İng. arkeolog (1834-1913).)

paleontoloji

Fransızca paléontologie "eski canlılar bilimi" sözcüğünden alıntıdır.

paleozoik

Fransızca paléozoïque veya İngilizce paleozoic "eski hayvanlar çağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1838 Adam Sedgwick, İng. biyolog (1785-1873).)

palet

Fransızca palette "«kürekçik», yüzgeç, ressamların boya küreği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pale "kürek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pala sözcüğünden evrilmiştir.