paldır küldür

palas pandıras

Lad palos y panderos «davul ve tef», gürültülü eğlence § İsp palo sopa, çubuk, özellikle davul sopası İsp pandero çalpara, zilli tef (EYun pandoúra πανδούρα züç telli tambur, çeng )

palaska

Mac palack şişe, matara EYAlm flasca a.a. ?

palavra

Lad palavra söz, laf << İsp palabra a.a. << Lat parabola simge, mesel, vecize, anlamlı söz

palaz1

Yun pólos πώλος zhayvan yavrusu, özellikle at yavrusu veya kuş yavrusu, piliç << EYun pôlos πῶλος za.a.

palaz2

Fa palās پلاس zyıpranmış kumaş, paçavra, derviş kılığı

paldır küldür

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
paldır küldür

≈ onom patır kütür

 pat1

Not: Pat küt ve patır kütür deyimlerinin daha zenginleştirilmiş biçimidir.


17.11.2014
pale(o)+

Fr paléo+ İng palaeo+ [bileşik adlarda] eski EYun palaiós παλαιός zeski << HAvr *kʷl̥-ai- HAvr *kʷel-² eski, uzak

paleografi

Fr paléographie eski yazıtlar bilimi (İlk kullanım: 1708 Bernard de Montfaucon, Fr. filolog)

paleolitik

Fr paléolithique İng paleolithic eski taş devri (İlk kullanım: John Lubbock, İng. arkeolog (1834-1913).)

paleontoloji

Fr paléontologie eski canlılar bilimi

paleozoik

Fr paléozoïque İng paleozoic eski hayvanlar çağı (İlk kullanım: 1838 Adam Sedgwick, İng. biyolog (1785-1873).)