palaz2

palas

Fransızca palace "saray, görkemli konut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince palatium "saray" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince Mons Palatinus "Roma kentinde Augustus'un sarayının bulunduğu tepenin adı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe Pales "çobanları ve davarı koruyan tanrıçanın adı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

palas pandıras

Lad palos y panderos "«davul ve tef», gürültülü eğlence" sözcüğünden alıntıdır. sözcük İspanyolca palo "sopa, çubuk, özellikle davul sopası" ve İspanyolca pandero "çalpara, zilli tef" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İspanyolca sözcük Eski Yunanca pandoúra πανδούρα z "üç telli tambur, çeng" sözcüğünden alıntıdır. )

palaska

Macarca palack "şişe, matara" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen flasca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

palavra

Lad palavra "söz, laf" sözcüğünden alıntıdır. sözcük İspanyolca aynı anlama gelen palabra sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince parabola "simge, mesel, vecize, anlamlı söz" sözcüğünden evrilmiştir.

palaz1

Yeni Yunanca pólos πώλος z "hayvan yavrusu, özellikle at yavrusu veya kuş yavrusu, piliç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pôlos πῶλος z sözcüğünden evrilmiştir.

palaz2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
pelās [derviş kıyafeti] geymiş-idi, keçeden börk başına urmış-ıdı ve tesbih boynunda asmış-ıdı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pelās: eskirek çul, şal, keşişler kaftanı. [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
palaz: ... 2 - keçeden, kıldan yaygı, eski kilim parçası

Köken

Farsça palās پلاس z "yıpranmış kumaş, paçavra, derviş kılığı" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. Yeni Yunanca palaiós "eski".


07.09.2017
paldır küldür

patır kütür ses yansımalı sözcüğü ile eş kökenlidir.

pale(o)+

Fransızca paléo+ veya İngilizce palaeo+ "[bileşik adlarda] eski" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca palaiós παλαιός z "eski" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷl̥-ai- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-² "eski, uzak" kökünden türetilmiştir.

paleografi

Fransızca paléographie "eski yazıtlar bilimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1708 Bernard de Montfaucon, Fr. filolog)

paleolitik

Fransızca paléolithique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce paleolithic "eski taş devri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: John Lubbock, İng. arkeolog (1834-1913).)

paleontoloji

Fransızca paléontologie "eski canlılar bilimi" sözcüğünden alıntıdır.