palaz

palaz1

Yun pólos πώλος zhayvan yavrusu, özellikle at yavrusu veya kuş yavrusu, piliç << EYun pôlos πῶλος za.a.

palaz2

Fa palās پلاس zyıpranmış kumaş, paçavra, derviş kılığı