pala

paha

Farsça bahā بها z "bedel, fiyat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vahāg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-¹ "satmak, satın almak" kökünden türetilmiştir.

pak

Farsça pāk پاك z "saf, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pavak sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen pāvaka पावक z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pewH- (*pew-) "temizlemek, arıtmak" kökünden türetilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 827)

paket

Fransızca paquet "deste, dağarcık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca pacque "torba, dağar" sözcüğünün küçültme halidir.

pakize

Farsça pākīze پاكيزه z "arınmış, temiz" sözcüğünden alıntıdır.

pakt

Fransızca pacte "ant, antlaşma, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pāctum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pangere, pāct- "1. sabitlemek, (bitki, direk) dikmek, 2. sınır belirlemek, 3. kesinleştirmek, tespit etmek, 4. ant-laşmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂ḱ- (*pāḱ-) "sabit olmak, durmak, yerleşmek, sınır belirlemek" biçiminden evrilmiştir.

pala
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"küreğin yassı kısmı" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1574]
sudan ateş çıkarur şiddet-i darbla palası "... yassı ve enli bıçak" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Cezāyir bornosu giyüp bellerine pala bıçaklar ve harīr kuşaklar

Köken

İtalyanca pala "1. kürek, 2. kürek şeklinde enli kılıç" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince pala "bahçe veya kayık küreği" sözcüğünden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

palet


09.10.2014
palamar

Yeni Yunanca palamárion παλαμάριον z "gemi bağlama halatı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca palámē παλάμη z "avuç, pençe" sözcüğünün küçültme hali olabilir; ancak bu kesin değildir.

palamut1

Yeni Yunanca balanídion βαλανίδιον z "meşe palamudu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen bálanos βάλανος z sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷĺ̥h₂-no-s (*gʷlá-no-s) biçiminden evrilmiştir.

palamut2

Yeni Yunanca palamída παλαμήδα z "bir yaşından küçük ton balığı, palamut balığı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 1082.) Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pēlamýs, pēlamyd- πηλαμύς, πηλαμυδ- z sözcüğünden evrilmiştir.

palan

Farsça pālān پالان z "çul semer" sözcüğünden alıntıdır.

palanka

Macarca palánkvār "ağaç tomruklarından yapılmış savunma çiti, palisad" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Geç Latince palanca "kütük, tomruk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phálanks, phalang- φάλανξ, φαλαγγ- z "kütük, kalın sopa" sözcüğünden alıntıdır.