pak

pafta

Farsça bāfta بافته z "dikilmiş, dokunmuş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bāftan بافتن z "dikmek, dokumak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen waftan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webʰ-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *webʰ- kökünden türetilmiştir.

pagan

İngilizce pagan "Hıristiyanlık dışı bir dine mensup olan, çok tanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince paganus "1. köylü, 2. Hıristiyan olmayan, kâfir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pāgus "tarımsal yerleşim, köy, taşra" sözcüğünden +an° ekiyle türetilmiştir.

pagoda

Fransızca pagode "Budist tapınağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen pagode sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen pagavadi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágavatī भगवती z "kutsal, tanrısal, aziz, (özellikle Budistlerde) Buddha'ya ait olan" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. güneş, 3. (baht ve bereket bahşeden) tanrı" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂g-ó-s (*bʰag-ó-s) "ihsan etmek, bahşetmek" biçiminden evrilmiştir.

pah

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

paha

Farsça bahā بها z "bedel, fiyat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vahāg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wes-¹ "satmak, satın almak" kökünden türetilmiştir.

pak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kalır karşı ordu sarāy pāk saŋa [ Codex Cumanicus, 1303]
nitidus [temiz] - Fa: pak - Tr: arri [arı]

Köken

Farsça pāk پاك z "saf, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pavak sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen pāvaka पावक z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pewH- (*pew-) "temizlemek, arıtmak" kökünden türetilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 827)

Daha fazla bilgi için puro maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

akça pakça, pakça, paklamak, paklanmak, temiz pak

Bu maddeye gönderenler

pakize, pirüpak


10.12.2015
paket

Fransızca paquet "deste, dağarcık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca pacque "torba, dağar" sözcüğünün küçültme halidir.

pakize

Farsça pākīze پاكيزه z "arınmış, temiz" sözcüğünden alıntıdır.

pakt

Fransızca pacte "ant, antlaşma, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pāctum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pangere, pāct- "1. sabitlemek, (bitki, direk) dikmek, 2. sınır belirlemek, 3. kesinleştirmek, tespit etmek, 4. ant-laşmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂ḱ- (*pāḱ-) "sabit olmak, durmak, yerleşmek, sınır belirlemek" biçiminden evrilmiştir.

pala

İtalyanca pala "1. kürek, 2. kürek şeklinde enli kılıç" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince pala "bahçe veya kayık küreği" sözcüğünden evrilmiştir.

palamar

Yeni Yunanca palamárion παλαμάριον z "gemi bağlama halatı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca palámē παλάμη z "avuç, pençe" sözcüğünün küçültme hali olabilir; ancak bu kesin değildir.