pa

özümle|mek

Türkiye Türkçesi özüm "kendim" sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

özümse|mek

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden Yeni Türkçe +ImsA- ekiyle türetilmiştir.

özür

Arapça ˁḏr kökünden gelen ˁuḏr عذر z "bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏara عذر z "bağışladı, mazur gördü" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

özüt

Eski Türkçe özüt "ruh" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öz sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

özveri
pa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
zīr-i pāy oldı aŋa nüh felek [dokuz felek ona ayak-altı oldu]

Köken

Farsça ve Orta Farsça pāy veya پاى/پا z "1. ayak, 2. ayak izi, ard, alt, dip, baz, temel, kaide, kalıcılık, direnç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādha- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Aynı kökten Sanskritçe pādá, Ermenice odn ոտն, Eski Yunanca pōs, pod-, +péza, Latince pes, ped- > Fransızca pied, Germence *pfot- > İngilizce pad, foot "ayak". Ayrıca karş. pati.


08.01.2016
pabuç

Farsça pāpūş, pāypōş پاپوش z "ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça veya pāy پا z "ayak" ve Farsça pūş پوش z "örtü" sözcüklerinin bileşiğidir.

paça

Farsça pāça veya pāyçe پاچه z "ayakçık; hayvan ayağı, pantolon bacağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça pāçag sözcüğünden evrilmiştir. ) Bu sözcük Farsça "ayak" sözcüğünden +ça ekiyle türetilmiştir.

paçal

Farsça pāçāl پاچال z "1. dokuma tezgâhı pedalı, 2. bakkal, aşçı, ekmekçi vs. esnafın durduğu tezgâh ardındaki çukur alan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça پا z "ayak" ve Farsça çāl چال z "çukur" sözcüklerinin bileşiğidir.

paçanga

İspanyolca pachanga "1960'larda ün kazanan bir Küba dansı ve müzik türü" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

paçavra

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *pā-çöbre "ayak bezi" biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Farsça "ayak" ve Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi çöpre veya çöbre "paçavra, eski bez" sözcüklerinin bileşiğidir.