paşa

pastil

Fr pastille ağızda eriyen tablet İt pastillo [küç.] baklava şeklinde kesilen şekerleme, lokum

pastiş

Fr pastiche bulamaç, farklı stilleri karıştırarak yapılan sanat eseri İt pasticcio bulamaç İt pasta a.a.

pastoral

Fr pastoral çobanlığa ilişkin, kırsal Lat pastoralis a.a. Lat pastōr çoban +al°

pastör

Fr pasteur İng pastor 1. çoban, 2. Protestan vaizi Lat pastor çoban Lat pascere (hayvan) beslemek +(t)or << HAvr *peh₂- (*pā-) beslemek

pastörize

Fr pasteuriser [den.] yüksek ısı vererek sütteki mikropları öldürmek öz Louis Pasteur Fransız bilim adamı (1822-1895) +ise-

paşa

"rab, hükümdar" [ Sultan Veled, Divan, <1320]
paşazade "paşa oğlu" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
Ve monlazadelere ve paşazādelere

<<? Fa pādişāh hükümdar

 padişah

Not: Anadolu Selçukluları döneminde (13. yy) türemiş saygı unvanıdır. İslam Ansiklopedisi'ndeki makalesinde J. Deny pādişāh sözcüğünden evrildiğini savunur. KT sf. baş ağa iştikakını önerir. TTü beşe = Fa beççe "erkek evlat" sözcüğüne bağlanması anlam açısından güçtür.

Benzer sözcükler: paşa baba, paşa çayı, paşa kapısı, paşalık, paşazade


05.03.2020
paşmina

İng pashmina bir tür ince yünlü kumaş Fa paşmīne پشمينه zher çeşit yünlü Fa/OFa paşm پشم zyün +īn

pat(o)+

Fr/İng patho+ [bileşik adlarda] acı veya hastalık EYun páthos πάθος z [dev.] duygu, özellikle acı veya acıma duygusu EYun pásχō πάσχω, παθ- zhissetmek, acı duymak << HAvr *kʷn̥dʰ- HAvr *kʷendʰ- acı çekmek

pat1

onom yassı şeyle vurma sesi, patlama sesi

pat2

?

pat3

Fr pat satrançta beraberlik ≈ İt patta/patto 1. anlaşma, ittifak, 2. oyunda beraberlik << Lat pactum anlaşma