pıtrak

pısırık

<? TTü pıs- korkmak, sinmek

pışık

ünl kuşku belirten el ve göz işareti ve ünlem

pışpış

onom elle hafif vurma veya okşama sesi

pıt

onom hafif darbe sesi

pıtırcık

onom pıtır +çUk

pıtrak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
buturġāk [[şekli fıstığa benzeyen bir diken. Giysilere ve benzer şeylere takılan dikenleri vardır.]] TTü: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
demür dikeni didükleri otdur ki butrakları بوترق olur ve her butrakda üçer çatal dikeni olur.

<< ETü buturġak bir tür dikenli bitki <? onom pıtır/bıtır +(g)Ak

 pıt


05.01.2016
pi

YLat pi matematikte bir sayı (İlk kullanım: 1748 Leonhart Euler, İsviç. matematikçi (1707-83).) EYun pi πι zYunan alfabesinde π harfi Fen ağız, Fenike alfabesinin onyedinci harfi

piar

İng p.r. [abb.] İng public relations halkla ilişkiler

piç

Fa pīç پيچ z1. büklüm, kıvrım, saç buklesi, 2. zorluk, komplikasyon, arap saçı, [? 3. veledi zina] OFa pēçīdan bükmek, kıvırmak

pide

Yun píta πίτα zyassı hamur ekmeği Aram pītā פִּיתָּא zekmek parçası, lokma ≈ İbr pat פת za.a. İbr pātat פתת zkırma, (özellikle ekmeği) bölme, ufalama, lokma haline getirme

piercing

İng body piercing vücudun çeşitli yerlerini delerek takı takma işlemi İng pierce delmek +ing Fr percer a.a. << OLat pertusiare [den.] a.a. Lat pertundere, pertus- a.a. Lat per+1 tundere, tus- a.a.