pıt

pırtık

TTü yırtık pırtık

pıs|mak

<< TTü pus- pusuya yatmak, saklanmak << ETü bus- a.a.

pısırık

<? TTü pıs- korkmak, sinmek

pışık

ünl kuşku belirten el ve göz işareti ve ünlem

pışpış

onom elle hafif vurma veya okşama sesi

pıt

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pıt pıt: Mızmız, mıymıntı. Çıtı pıtı. TTü: [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
çıtır pıtır: küçük çocukların konuşma sesi

onom hafif darbe sesi

 pat1

Benzer sözcükler: çıt pıt, çıtır pıtır, pıtır, pıtır pıtır, pıtırdamak, pıtırtı

Bu maddeye gönderenler: çıtı pıtı, pıtırcık, pıtrak, pütür


10.10.2014
pıtırcık

onom pıtır +çUk

pıtrak

<< ETü buturġak bir tür dikenli bitki <? onom pıtır/bıtır +(g)Ak

pi

YLat pi matematikte bir sayı (İlk kullanım: 1748 Leonhart Euler, İsviç. matematikçi (1707-83).) EYun pi πι zYunan alfabesinde π harfi Fen ağız, Fenike alfabesinin onyedinci harfi

piar

İng p.r. [abb.] İng public relations halkla ilişkiler

piç

Fa pīç پيچ z1. büklüm, kıvrım, saç buklesi, 2. zorluk, komplikasyon, arap saçı, [? 3. veledi zina] OFa pēçīdan bükmek, kıvırmak