pıtırcık

pıs|mak

Türkiye Türkçesi pus- "pusuya yatmak, saklanmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen bus- sözcüğünden evrilmiştir.

pısırık

Türkiye Türkçesi pıs- "korkmak, sinmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pışık

"kuşku belirten el ve göz işareti ve ünlem" ünlemdir.

pışpış

"elle hafif vurma veya okşama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pıt

"hafif darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pıtırcık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"çokluk bildiren bir söz" [ Cumhuriyet - gazete, 1987]
Sonradan öğrendiğime göre, her yer pıtırcık gibi maymun kaynıyormuş! [ Hürriyet - gazete, 2002]
her yerleşim bölgesinde eczanelerin pıtırcık gibi bittiğini görüyoruz.

Köken

pıtır ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pıt maddesine bakınız.


06.01.2016
pıtrak

Eski Türkçe buturġak "bir tür dikenli bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük pıtır veya bıtır ses yansımalı sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

pi

Yeni Latince pi "matematikte bir sayı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1748 Leonhart Euler, İsviç. matematikçi (1707-83).) Latince sözcük Eski Yunanca pi πι z "Yunan alfabesinde π harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde "ağız, Fenike alfabesinin onyedinci harfi" sözcüğünden alıntıdır.

piar

İngilizce p.r. sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce public relations "halkla ilişkiler" sözcüğünün kısaltmasıdır.

piç

Farsça pīç پيچ z "1. büklüm, kıvrım, saç buklesi, 2. zorluk, komplikasyon, arap saçı, [? 3. veledi zina]" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça pēçīdan "bükmek, kıvırmak" fiilinden türetilmiştir.

pide

Yeni Yunanca píta πίτα z "yassı hamur ekmeği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice pītā פִּיתָּא z "ekmek parçası, lokma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen pat פת z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice pātat פתת z "kırma, (özellikle ekmeği) bölme, ufalama, lokma haline getirme" kökünden türetilmiştir.