pıs|mak

pırasa

Yun prása πράσα z [çoğ.] Yun/EYun práson πράσον zsoğangillerden malum sebze, allium porrum

pırıl

onom zayıf ışıldama sözü

pırlanta

Fr brillante 1. parıldayan, 2. bir elmas kesimi Fr briller parlamak, parıldamak +ent° << OLat brillare [den.] a.a. Lat beryllus

pırnal

Yun purnári/prinárion πουρνάρι/πρινάριον z [küç.] çalı meşesi, pırnal (quercus ilex veya quercus coccifera) EYun prînos πρῖνος za.a. +arion

pırtık

TTü yırtık pırtık

pıs|mak

"sinmek" [ Sait Faik Abasıyanık, 1940]
Bir daha böyle laf edersen ağzını yırtarım deyince kız pıstı [sindi]

<< TTü pus- pusuya yatmak, saklanmak << ETü bus- a.a.

 pus-

Not: TTü pus- fiilinin ses ve anlam değişikliğine uğramış varyantıdır. Karş. pısırık, pusarık.

Bu maddeye gönderenler: pısırık


07.04.2015
pısırık

<? TTü pıs- korkmak, sinmek

pışık

ünl kuşku belirten el ve göz işareti ve ünlem

pışpış

onom elle hafif vurma veya okşama sesi

pıt

onom hafif darbe sesi

pıtırcık

onom pıtır +çUk