pırnal

pınar

Oğuzca yazılı örneği bulunmayan *bıŋar "su gözü, çeşme" sözcüğünden evrilmiştir.

pır

"uçma ve kanat çırpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pırasa

Yeni Yunanca prása πράσα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca práson πράσον z "soğangillerden malum sebze, allium porrum" sözcüğünün çoğuludur.

pırıl

"zayıf ışıldama sözü" Ses yansımalı sözcüktür.

pırlanta

Fransızca brillante "1. parıldayan, 2. bir elmas kesimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca briller "parlamak, parıldamak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen brillare sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince beryllus sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

pırnal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
pirnó chochí: grana del cremissi [kırmız tanesi, quercus coccifera] pirnár aghaggí [pirnar ağacı]: lo arbore [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
keçileri dağlarda pırnar yaprağı yérler

Köken

Yeni Yunanca purnári veya prinárion πουρνάρι/πρινάριον z "çalı meşesi, pırnal (quercus ilex veya quercus coccifera)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen prînos πρῖνος z sözcüğünün küçültme halidir.

Ek açıklama

Sonseste görülen /r/ > /l/ dissimilasyonu tipiktir. Anadolu ağızlarında halen pırnar yaygındır.

Benzer sözcükler

pırnar


11.08.2015
pırtık

Türkiye Türkçesi yırtık pırtık sözcüğünden türetilmiştir.

pıs|mak

Türkiye Türkçesi pus- "pusuya yatmak, saklanmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen bus- sözcüğünden evrilmiştir.

pısırık

Türkiye Türkçesi pıs- "korkmak, sinmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pışık

"kuşku belirten el ve göz işareti ve ünlem" ünlemdir.

pışpış

"elle hafif vurma veya okşama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.