pırnal

pınar

<< ETü-O *bıŋar su gözü, çeşme

pır

onom uçma ve kanat çırpma sesi

pırasa

Yun prása πράσα z [çoğ.] Yun/EYun práson πράσον zsoğangillerden malum sebze, allium porrum

pırıl

onom zayıf ışıldama sözü

pırlanta

Fr brillante 1. parıldayan, 2. bir elmas kesimi Fr briller parlamak, parıldamak +ent° << OLat brillare [den.] a.a. Lat beryllus

pırnal

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
pirnó chochí: grana del cremissi [kırmız tanesi, quercus coccifera] pirnár aghaggí [pirnar ağacı]: lo arbore [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
keçileri dağlarda pırnar yaprağı yérler

Yun purnári/prinárion πουρνάρι/πρινάριον z [küç.] çalı meşesi, pırnal (quercus ilex veya quercus coccifera) EYun prînos πρῖνος za.a. +arion

Not: Sonseste görülen /r/ > /l/ dissimilasyonu tipiktir. Anadolu ağızlarında halen pırnar yaygındır.

Benzer sözcükler: pırnar


11.08.2015
pırtık

TTü yırtık pırtık

pıs|mak

<< TTü pus- pusuya yatmak, saklanmak << ETü bus- a.a.

pısırık

<? TTü pıs- korkmak, sinmek

pışık

ünl kuşku belirten el ve göz işareti ve ünlem

pışpış

onom elle hafif vurma veya okşama sesi