pıhtı

peyman

Fa paymān ڀيمان z1. ölçü, ölçek, 2. antlaşma, yemin << OFa padmān/patmān ölçü OFa padmās- ölçmek, akıl etmek EFa pati- karşı, yüz yüze, ön (edat)

peymane

Fa paymāne پيمانه zölçek, şarap kadehi Fa paymān ölçü +a

peynir

Fa/OFa panīr پنير zpeynir << OFa panīr a.a. (≈ Ave payah- süt ≈ Sans páyas पयस् zsüt )

peyzaj

Fr paysage kır manzarası Fr pays kır, taşra; ülke +age << Lat pagensis kırsala ait olan Lat pagus kır, taşra

pezevenk

~? Erm *pozavak բոզաւագ zfahişe-başı (Kaynak: DankoffALT sf. 63.)§ Erm poz բոզ zfahişe Erm avak աւագ zbey, ağa, reis

pıhtı

[ Hinduşah b. Sançar, Sıhahu'l-Acem, 1469]
ābsar [Fa.]: pıχtī "... bir tür sakatat yemeği?" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
zīrā baş ve paça ve pıχtī ve işkembe sirke ve sarmısaksız olmaz [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pıχtılaşmak, pıχtılanmak: Kan fasid olmak.

Fa puχte پخته zpişmiş Fa puχtan pişirmek +a ≈ Ave paçaiti, paχ- a.a. << HAvr *pekʷ- a.a.

 kuzine

Not: Türkçe orijinal anlamı "kurutulup pişirilmiş kan yemeği" ve "süt pıhtısı, çökelek"tir. Karş. Yun piχti "çökelek".

Benzer sözcükler: pıhtılaşmak


27.11.2019
pılı pırtı

~? Erm pul u pert փուլ ու փերթ zkırık dökük (Kaynak: Acar sf. IV.499 ve 522)§ Erm pul փուլ zyıkık, harap Erm pert փերթ zkopuk, kırık

pınar

<< ETü-O *bıŋar su gözü, çeşme

pır

onom uçma ve kanat çırpma sesi

pırasa

Yun prása πράσα z [çoğ.] Yun/EYun práson πράσον zsoğangillerden malum sebze, allium porrum

pırıl

onom zayıf ışıldama sözü