pışpış

pırnal

Yeni Yunanca purnári veya prinárion πουρνάρι/πρινάριον z "çalı meşesi, pırnal (quercus ilex veya quercus coccifera)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen prînos πρῖνος z sözcüğünün küçültme halidir.

pırtık

Türkiye Türkçesi yırtık pırtık sözcüğünden türetilmiştir.

pıs|mak

Türkiye Türkçesi pus- "pusuya yatmak, saklanmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen bus- sözcüğünden evrilmiştir.

pısırık

Türkiye Türkçesi pıs- "korkmak, sinmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pışık

"kuşku belirten el ve göz işareti ve ünlem" ünlemdir.

pışpış
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"çocuk uyutma hareketi" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
ne pışpış dinliyen, ne kışkıştan anlıyan yumurcaklar vardır [ Metin Eloğlu, , 1961]
Kişioğlu pışpışlanmaya alışmasın bir yol!

Köken

"elle hafif vurma veya okşama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

pışpışlamak


08.09.2017
pıt

"hafif darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pıtırcık

pıtır ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

pıtrak

Eski Türkçe buturġak "bir tür dikenli bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük pıtır veya bıtır ses yansımalı sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

pi

Yeni Latince pi "matematikte bir sayı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1748 Leonhart Euler, İsviç. matematikçi (1707-83).) Latince sözcük Eski Yunanca pi πι z "Yunan alfabesinde π harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde "ağız, Fenike alfabesinin onyedinci harfi" sözcüğünden alıntıdır.

piar

İngilizce p.r. sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce public relations "halkla ilişkiler" sözcüğünün kısaltmasıdır.