pışık

pırlanta

Fransızca brillante "1. parıldayan, 2. bir elmas kesimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca briller "parlamak, parıldamak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen brillare sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince beryllus sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

pırnal

Yunanca purnári veya prinárion πουρνάρι/πρινάριον z "çalı meşesi, pırnal (quercus ilex veya quercus coccifera)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen prînos πρῖνος z sözcüğünün küçültme halidir.

pırtık

Türkiye Türkçesi yırtık pırtık sözcüğünden türetilmiştir.

pıs|mak

Türkiye Türkçesi pus- "pusuya yatmak, saklanmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen bus- sözcüğünden evrilmiştir.

pısırık

Türkiye Türkçesi pıs- "korkmak, sinmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pışık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1982]
Bak gene pışık yapıyor. Sözümüz senet ulan.

Köken

"kuşku belirten el ve göz işareti ve ünlem" ünlemdir.


12.01.2016
pışpış

"elle hafif vurma veya okşama sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pıt

"hafif darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pıtırcık

pıtır ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

pıtrak

Eski Türkçe buturġak "bir tür dikenli bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük pıtır veya bıtır ses yansımalı sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

pi

Yeni Latince pi "matematikte bir sayı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1748 Leonhart Euler, İsviç. matematikçi (1707-83).) Latince sözcük Eski Yunanca pi πι z "Yunan alfabesinde π harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde "ağız, Fenike alfabesinin onyedinci harfi" sözcüğünden alıntıdır.