pür1

putrel

Fr poutrelle [küç.] merteğin küçüğü, kiriş Fr poutre inşaatta kullanılan kalın direk +ell° << OLat pullitra at yavrusu, tay Lat pullum her tür hayvan yavrusu

puzzle

İng jigsaw puzzle yap-boz İng puzzle bilmece, muamma

pülverize

Fr pulveriser toz haline getirmek Lat pulvis, pulver- toz +ise-

pünez1

Yun pínes πίνες z [çoğ.] bir tür büyük midye Yun pína πίνα za.a. << EYun pínē/pína πίνη z1. büyük midye, 2. sedef, inci

pünez2

Fr punaise 1. tahta kurusu, 2. raptiye EFr punais sokan

pür1

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
neçe pur hunarlıġda bir ˁayb bolur [ne kadar hüner dolu da olsa bir kusur olur] [ Codex Cumanicus, 1303]
plenius - Fa: pur - Tr: toulu [dolu]

Fa/OFa pur پر zdolu, çok << OFa purr/purn a.a. ≈ Ave pərəna- a.a. (Kaynak: Barth sf. 894)(≈ Sans pūrna a.a. ) << HAvr *pl̥h₁-nó-s (*pl̥-nó-s a.a. (Kaynak: Pokorny sf. 798-800)HAvr *pleh₁- (*plē-) çok olmak, dolu olmak

 poli+

Not: Aynı HAvr kökten EYun pléōs, plēthos "dolu"; Lat plere, (com)pletus "doldurmak", plenus "dolu"; Alm voll, İng full "dolu". İrani dillerde /l/ > /r/ evrimi tipiktir. Germanik dillerde /p/ > /f/ tipiktir.

Benzer sözcükler: hali pür melal, pür hiddet, pür neşe, pür nur

Bu maddeye gönderenler: belma, pirüpak


10.12.2015
pür2

Fr pure saf, katıksız << Lat purus a.a.

pürçek

<< ETü bürçek saç kıvrımı veya örgüsü, püskül ETü bür- kıvırmak +çAk

püre

Fr purée sebze veya meyve ezmesi << EFr porée bezelye veya mercimek çorbası << OLat porea/purea a.a.

püriten

Fr puritain İng puritan köktendinci, özellikle 17. yy'da İngiltere'de türeyen radikal Protestan mezheplere mensup kimse OLat puritas saflık, nezahat Lat purus saf +itas

pürtük

TTü burt-/bürt- buruşturmak, kıvırmak +Uk TTü bur-/bür-