pürçek

pülverize

Fransızca pulveriser "toz haline getirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince pulvis, pulver- "toz" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

pünez1

Yeni Yunanca pínes πίνες z "bir tür büyük midye" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen pína πίνα z sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca pínē veya pína πίνη z "1. büyük midye, 2. sedef, inci" sözcüğünden evrilmiştir.

pünez2

Fransızca punaise "1. tahta kurusu, 2. raptiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca punais "sokan" sözcüğünden türetilmiştir.

pür1

Farsça ve Orta Farsça pur پر z "dolu, çok" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen purr veya purn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pərəna- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 894) (NOT: Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen pūrna sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pl̥h₁-nó-s (*pl̥-nó-s biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 798-800) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" kökünden türetilmiştir.

pür2

Fransızca pure "saf, katıksız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen purus sözcüğünden evrilmiştir.

pürçek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bürçek: nāṣiyātu'l-insān wa sabībatu'l-faras [insan veya at perçemi, saç örgüsü?] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pürçek: Ufak saç kıvrımı, lüle saç, uzunca perçem.

Köken

Eski Türkçe bürçek "saç kıvrımı veya örgüsü, püskül" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bür- "kıvırmak" fiilinden Eski Türkçe +çAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bur- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Farsça purza < Orta Farsça *purçak "püskül" sözcüğünün Türkçeden alıntı olması muhtemel görünmektedir.

Benzer sözcükler

pürçük

Bu maddeye gönderenler

pürüz


30.07.2019
püre

Fransızca purée "sebze veya meyve ezmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca porée "bezelye veya mercimek çorbası" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen porea veya purea sözcüğünden evrilmiştir.

püriten

Fransızca puritain veya İngilizce puritan "köktendinci, özellikle 17. yy'da İngiltere'de türeyen radikal Protestan mezheplere mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince puritas "saflık, nezahat" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince purus "saf" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

pürtük

Türkiye Türkçesi burt- veya bürt- "buruşturmak, kıvırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi bur- veya bür- sözcüğünden türetilmiştir.

pürüz

Farsça purz veya purze پرز/پرزه z "kumaşın ve özellikle halının kenarından sarkan iplik, püskül, talaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *purçak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bürçek "saç perçemi veya saç örgüsü" sözcüğü ile eş kökenlidir.

püskü

Türkiye Türkçesi büz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.