pötikare

pörsü|mek

Türkiye Türkçesi porsu- "buruşmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe boz sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pörtle|mek

pört "patlama ve dışarı fırlama sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

pösteki

Farsça pōst پوست z sözcüğünden türetilmiştir.

pötibör

Fransızca petit-beurre "bir tür bisküvi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca petit "küçük" ve Fransızca beurre "tereyağı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen butyrum sözcüğünden evrilmiştir. )

pötifur

Fransızca petits four "küçük pasta veya hamur işi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca petit "küçük" ve Fransızca four "fırın, fırın işi" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince furnus "fırın" sözcüğünden evrilmiştir. )

pötikare
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
pötikare dokuma çarşaflı, başı çatmalı

Köken

Fransızca petit-carreau "damalı kumaş deseni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca petit "küçük" ve Fransızca carreau "kare" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için pötibör, karo maddelerine bakınız.


15.02.2020
prafa

Fransızca préférence "tercih, bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince preferentia "tercih, öncelik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeferre "öne taşımak, öncelemek, tercih etmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "taşımak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

pragmatik

Fransızca pragmatique "1. gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçları olan, 2. William James (1842-1910) tarafından önerilen felsefe ekolüne bağlı olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prágma πράγμα z "iş, eylem" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prássō, prag- πράσσω, πραγ- z "yapmak, başarmak, sonuca ulaştırmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

praksis

İngilizce praxis "1. bir mesleğin icrası, pratik, 2. eylemlilik hali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca prâksis πρᾶξις z "işlem, eylem, icraat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prassō, prag- πρασσω, πραγ- z "eylemek, yapmak, başarmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

pralin

Fransızca praline "bir tür badem şekeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük César Choiseul du Plessis-Prâline "Fransız mareşal (1598-1675)" özel adından türetilmiştir.

pranga

İtalyanca branca "1. kedi veya kuş pençesi, 2. ağaç dalı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §127.) İtalyanca sözcük Geç Latince branca "pençe, hayvan ayağı" sözcüğünden evrilmiştir.