pösteki

pozitivizm

Fransızca positivisme "bilginin müspet olgu ve gözleme dayandığını savunan felsefi görüş" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Auguste Comte, Fr. filozof.)

pöçük

Ermenice boçig պոչիկ z "kuyrukçuk" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice boç պոչ z "kuyruk" sözcüğünün küçültme halidir. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 4.98)

pöhrenk

Ermenice poğrag veya poğrank փողրակ/փողրանք z "su kanalı, oluk" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Kavaragan Pararan sf. 1077.) Ermenice sözcük Ermenice poğ փող z "boru" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 4.512.)

pörsü|mek

Türkiye Türkçesi porsu- "buruşmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe boz sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

pörtle|mek

pört "patlama ve dışarı fırlama sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

pösteki
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
posteki: Squama [demir cürufu, sütün kaymağı, meyve kabuğu veya zarı] & pellis cui insideretur [üzerine oturulan post]

Köken

Farsça pōst پوست z sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için post1 maddesine bakınız.


13.09.2017
pötibör

Fransızca petit-beurre "bir tür bisküvi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca petit "küçük" ve Fransızca beurre "tereyağı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen butyrum sözcüğünden evrilmiştir. )

pötifur

Fransızca petits four "küçük pasta veya hamur işi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca petit "küçük" ve Fransızca four "fırın, fırın işi" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince furnus "fırın" sözcüğünden evrilmiştir. )

pötikare

Fransızca petit-carreau "damalı kumaş deseni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca petit "küçük" ve Fransızca carreau "kare" sözcüklerinin bileşiğidir.

prafa

Fransızca préférence "tercih, bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince preferentia "tercih, öncelik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeferre "öne taşımak, öncelemek, tercih etmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "taşımak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

pragmatik

Fransızca pragmatique "1. gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçları olan, 2. William James (1842-1910) tarafından önerilen felsefe ekolüne bağlı olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prágma πράγμα z "iş, eylem" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prássō, prag- πράσσω, πραγ- z "yapmak, başarmak, sonuca ulaştırmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.