pörtle|mek

pozitif

Fr positif müspet, olumlu OLat positivus 1. gramerde olumlu önerme, 2. mantıkta veri Lat ponere, pos- koymak +(t)iv°

pozitivizm

Fr positivisme bilginin müspet olgu ve gözleme dayandığını savunan felsefi görüş (İlk kullanım: 1830 Auguste Comte, Fr. filozof.)

pöçük

Erm boçig պոչիկ z [küç.] kuyrukçuk Erm boç պոչ zkuyruk (Kaynak: Acar sf. 4.98)

pöhrenk

Erm poğrag/poğrank փողրակ/փողրանք zsu kanalı, oluk (Kaynak: AcarK sf. 1077.)Erm poğ փող zboru (Kaynak: Acar sf. 4.512.)

pörsü|mek

<< TTü porsu- buruşmak <? ETü boz

pörtle|mek

"gözleri dışarı fırlamak" [ Cumhuriyet - gazete, 1980]
gözleri dışarıya pörtler, ölüverir. (...) pörtlek çakır gözleri bir iyice açılmış "yağlı dokuları taşmak" [ Cumhuriyet - gazete, 1960]
pörtlemiş

onom pört patlama ve dışarı fırlama sesi

Not: Anadolu ağızlarında "pişmek" anlamında kullanılan bört-/pört- fiili bundan ayrıdır.

Benzer sözcükler: pörtlemek, pörtlek


07.09.2017
pösteki

Fa pōst پوست z

pötibör

Fr petit-beurre bir tür bisküvi § Fr petit küçük Fr beurre tereyağı (<< Lat butyrum a.a. )

pötifur

Fr petits four küçük pasta veya hamur işi § Fr petit küçük Fr four fırın, fırın işi (<< Lat furnus fırın )

pötikare

Fr petit-carreau damalı kumaş deseni § Fr petit küçük Fr carreau kare

prafa

Fr préférence tercih, bir iskambil oyunu Lat preferentia tercih, öncelik Lat praeferre öne taşımak, öncelemek, tercih etmek +entia Lat prae+ ferre taşımak