ozan

oynaş

<< ETü oynaş cariye, metres ETü oyna- +Iş

oysa

<< TTü o ise

oyun

<< ETü oyun oyun, yarış

oyuncak

<< OTü-KT oyunçak ETü oyna- +AcAk

ozalit

marka Ozalid fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi (İlk kullanım: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Alm Diazol iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde

ozan

TTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
uzan/ozan اوزَن [[saz şairi]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ozan: Herzevekil, laklakçı, lafazan, geveze. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
ozan = Şair

<< OTü ozan/uzan şair ≈ OFa kusan a.a.

Not: TTü 16. yy'dan itibaren sadece pejoratif anlamda kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi sırasında tarihî anlamı canlandırıldı. • Eski bir İrani dilden alıntı olması güçlü olasılıktır. OFa kusan biçimi 3. yy'dan itibaren kaydedilmiştir.


08.05.2015
ozon

Fr ozone oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz Alm Ozon a.a. (İlk kullanım: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) EYun ozón οζόν zpis kokan EYun ózō όζω zpis kokmak

ö+

EYun εῦ ziyi, hayırlı << HAvr *h₁su- (*esu-) iyi

öbek

<< TTü höbek/höbelek yığın, küme

öbür

<< TTü ol bir diğer

öcü

<< TTü böcü umacı, korkutucu mahluk çoc