ozan

oynaş

<< ETü oynaş cariye, metres ETü oyna- +Iş

oysa

<< TTü o ise

oyun

<< ETü oyun oyun, yarış

oyuncak

<< OTü-KT oyunçak a.a. ETü oyna- +AcAk

ozalit

marka Ozalid fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi (İlk kullanım: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Alm Diazol iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde

ozan

TTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
uzan/ozan اوزَن [[saz şairi]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ozan: Herzevekil, laklakçı, lafazan, geveze. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
ozan = Şair

<< OTü ozan/uzan şair ≈ OFa kusan a.a.

Not: TTü 16. yy'dan itibaren sadece pejoratif anlamda kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi sırasında tarihî anlamı canlandırıldı. • Eski bir İrani dilden alıntı olması güçlü olasılıktır. OFa kusan biçimi 3. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. H. Kılıç'ın sözcüğü Türkçeden türetme çabaları ciddiye alınamaz.


29.10.2020
ozon

Fr ozone oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz Alm Ozon a.a. (İlk kullanım: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) EYun ozón οζόν zpis kokan EYun ózō όζω zpis kokmak

ö+

EYun εῦ ziyi, hayırlı << HAvr *h₁su- (*esu-) iyi

öbek

<< TTü höbek/höbelek yığın, küme

öbür

<< TTü ol bir diğer

öcü

<< TTü böcü umacı, korkutucu mahluk çoc