oyala|mak

overlok

İng overlock (kesilecek kumaşları) üstüste koyup kilitleme § İng over üst İng lock kilitlemek

ovuştur|mak

TTü ov- eliyle ezmek, hamur açmak +IştIr-

oy

TTü oy/üy ver- ses verme TTü oy/üy ses, ünlem, sesli tepki

oy|mak

<< ETü oy- boşaltmak, çukur açmak

oya

Yun úia ούια/ούγια zkumaş kenarı işlemesi, çevre, kenarlık << EYun ōia ῳα/ωία z1. koyun postu, 2. a.a.

oyala|mak

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
oyalandı TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
oyalamak, vel uyalamak, oyalandürmak: Differre, negligere [ihmal etmek], ludere, ludificare [oynamak, oyunla vakit geçirmek].

TTü oyala-/öyele- vakit geçirmek, bekletmek ETü ȫd vakit +AlA-

 öğle

Not: TTü eyle- fiilinin varyant biçimi olsa gerekir. Her iki biçim esasen "vakit geçirtmek, bekletmek" anlamını taşırlar.

Benzer sözcükler: oyalanmak


12.07.2021
oylum

TTü oyul- +Im

oymak

Moğ aymag aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile Moğ ayl aile, hane halkı, oba Moğ ay sınıf, tabaka, tür

oyna|mak

<< ETü oyna- oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak ETü oyun +(g)A-

oynaş

<< ETü oynaş cariye, metres ETü oyna- +Iş

oysa

<< TTü o ise