overdose

outdoor

İng outdoor kapı dışı, açık hava § İng out dış, dışarı İng door kapı << Ger *duram a.a. << HAvr *dhur-o- a.a. HAvr *dhwer- a.a.

outlet

İng factory outlet fabrikadan satış dükkânı İng outlet çıkış yolu, mahreç § İng out dışarı İng let bırakmak (<< Ger *lētan a.a. << HAvr *lēd- a.a. )

ov|mak

<< ETü uv- eliyle ezerek ufalamak

ova

Fa āwā/owā düz ve verimli alan, ova, yazı <<? Fa ābād آباد zmamur yer

oval

Fr oval yumurta şeklinde, elips Lat ovalis a.a. Lat ovum yumurta +al° << HAvr *ōw-yo- a.a.

overdose

[ Milliyet - gazete, 1995]
'overdose' politik filmler Türk sinemasını sardı

İng overdose doz aşımı, bir ilaç veya başka etkenin vücuda zararlı olacak şekilde fazla alınması hali § İng over üst, aşırı (<< Ger *uberi a.a. << HAvr *(s)uper a.a. ) İng dose doz

 süper, doz

Benzer sözcükler: overdoz

Bu maddeye gönderenler: overlok, pulover


04.02.2015
overlok

İng overlock (kesilecek kumaşları) üstüste koyup kilitleme § İng over üst İng lock kilitlemek

ovuştur|mak

TTü ov- eliyle ezmek, hamur açmak +IştIr-

oy

TTü oy/üy ver- ses verme TTü oy/üy ses, ünlem, sesli tepki

oy|mak

<< ETü oy- boşaltmak, çukur açmak

oya

Yun úia ούια/ούγια zkumaş kenarı işlemesi, çevre, kenarlık << EYun ōia ῳα/ωία z1. koyun postu, 2. a.a.