oturak

otostop

Fr auto-stop

otoyol
otör

Fr auteur müellif, eser sahibi Lat auctōr 1. hayvan sahibi, reis, şef, 2. eser sahibi

otriş

Fr autruche devekuşu << Lat struthis a.a. EYun strouthós στρουθός za.a. ≈ Fa şutur murġ شتر مرغ za.a. Fa/OFa ştur/uştur deve

otur|mak

<< ETü olur-/oltur- oturmak

oturak

TTü: "oturma yeri" [ anon., Dastan-ı Ahmet Harami, <1400]
ol oturakda kim kullar oturmış TTü: "... göçebe olmayan" [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
Ve dāyim göç ideler, oturak olmayalar. TTü: "... mabat" [ Ahterî-i Kebir, 1545]
süthūm (Ar.): oturak yeri büyük olan kişi TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
oturaklı: Temelli yerleşmiş erkân.

TTü otur- +(g)Ak

 otur-

Benzer sözcükler: oturak âlemi, oturaklı


05.11.2018
otuz

<< ETü otuz/ottuz 30

out

İng out dışarı, dışarıda kalmış, (argo) modası geçmiş

outdoor

İng outdoor kapı dışı, açık hava § İng out dış, dışarı İng door kapı << Ger *duram a.a. << HAvr *dʰwṓr kapı(lar) HAvr *dʰwer- kapı

outlet

İng factory outlet fabrikadan satış dükkânı İng outlet çıkış yolu, mahreç § İng out dışarı İng let bırakmak (<< Ger *lētan a.a. << HAvr *lēd- a.a. )

ov|mak

<< ETü uv- eliyle ezerek ufalamak