otonomi

otoman

Fransızca ottoman "bir tür alçak peyke, tabure" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Ottoman "Osmanlı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁuṯmān عثمان z "bir erkek adı, Osman" sözcüğünden türetilmiştir.

otomat

Fransızca automate "kendi iradesiyle hareket eden varlık veya bunu taklit eden makina" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autómatos αυτόματον z "kendi-iradeli" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca +matós -ματός z "düşünce, istem, irade" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca parçacık Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn̥-ti- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir. )

otomatik

Fransızca automatique veya İngilizce automatic "kendinden-hareketli (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca automate "kendinden-hareketli (ad)" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

otomobil

Fransızca automobile "1. kendinden hareket eden, 2. motorlu nakil aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Latince mobilis "hareket eden" sözcüklerinin bileşiğidir.

otomotiv

Fransızca ve İngilizce automotive "otomobile ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce automotion "«kendinden hareketlilik», otomobilcilik" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Latince motio "devinim" sözcüklerinin bileşiğidir.

otonomi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ali Fuat Türkgeldi, Mesail-i Mühimme-i Siyasiye, 1866]
otonom "özerk" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
mevcud bulunan iki otonom İrlanda hükumeti yerine bölünmez tek bir İrlanda cumhurluğu kurmağa

Köken

Fransızca autonomie "kendini yönetme, özerklik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen autonomía αυτονομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autonómos αυτονόμος z "kendi yasalarını koyan (kent), özgür, serbest" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ot(o)+1, +nomi maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

otonom, otonomizm


11.09.2018
otopsi

Fransızca autopsie "kadavrayı açarak inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autopsía αυτοψία z "gözüyle görme, muayene" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca opseía οψεία z "görme" sözcüklerinin bileşiğidir.

otorite

Fransızca autorité "1. emir verme yetkisi, 2. amir, önder" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince auctoritas "ağalık, şeflik" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince auctōr "1. (bitki veya hayvan) yetiştiren, besleyen, 2. aşiret reisi, ağa, şef, 3. eser sahibi" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince augere "büyümek, yetişmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ewg- (*awg-) biçiminden evrilmiştir.

otorize

Fransızca aynı anlama gelen authoriser veya İngilizce authorise "yetkilendirmek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen auctorizare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince auctor "yetkili kişi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

otostop

Fransızca auto-stop sözcüğünden alıntıdır.

otoyol