otokrasi

otobiyografi

Fransızca autobiographie "özyaşamöyküsü" sözcüğünden alıntıdır.

otobüs

Fransızca autobus veya İngilizce aynı anlama gelen autobus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1905 ABD.) Bu sözcük İngilizce automobile omnibus "«kendinden hareketli omnibüs», motorlu kamu taşıt aracı" deyiminden türetilmiştir.

otodidakt

Fransızca autodidacte "kendi kendini eğitmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autodídaktos αυτοδίδακτος z sözcüğünden alıntıdır.

otogar

Fransızca autogare "otobüs garı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca autobus ve Fransızca gare sözcüklerinin bileşiğidir.

otoklav

Fransızca autoclave "buhar basıncıyla kilitlenen su kazanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca auto αυτο z "kendi" ve Latince clavis "kilit" sözcüklerinin bileşiğidir.

otokrasi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
otokrasi: Mutlak ve müstebit bir hükümdarın hükümeti.

Köken

Fransızca autocratie "tek kişi iktidarı, diktatörlük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen autokratía αυτοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autokratḗs αυτοκρατής z "tek başına iktidar kullanan, bağımsız" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca krátēs -κράτης z "egemen, muktedir" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için ot(o)+1, +krat maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

otokrat, otokratik


28.04.2018
otokritik

Fransızca autocritique "özeleştiri" sözcüğünden alıntıdır.

otokton

Fransızca autochtone "yerli (halk), aborijin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autóχthōn αυτόχθων z "«toprağın yerlisi», Atina'nın en eski yerli aileleri için kullanılan deyim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi, aynı" ve Eski Yunanca χthōn χθών z "toprak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʰtʰṓn biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(dʰé)ǵʰōm "toprak" biçimi ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )

otoman

Fransızca ottoman "bir tür alçak peyke, tabure" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Ottoman "Osmanlı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁuṯmān عثمان z "bir erkek adı, Osman" sözcüğünden türetilmiştir.

otomat

Fransızca automate "kendi iradesiyle hareket eden varlık veya bunu taklit eden makina" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autómatos αυτόματον z "kendi-iradeli" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca +matós -ματός z "düşünce, istem, irade" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca parçacık Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn̥-ti- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir. )

otomatik

Fransızca automatique veya İngilizce automatic "kendinden-hareketli (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca automate "kendinden-hareketli (ad)" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.