otodidakt

otlak

Türkiye Türkçesi otla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

oto

Fransızca ve İngilizce auto "otomobil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce automobile sözcüğünün kısaltmasıdır.

otoban

Almanca Autobahn "otoyol" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Auto "otomobil" ve Almanca Bahn "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

otobiyografi

Fransızca autobiographie "özyaşamöyküsü" sözcüğünden alıntıdır.

otobüs

Fransızca autobus veya İngilizce aynı anlama gelen autobus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1905 ABD.) Bu sözcük İngilizce automobile omnibus "«kendinden hareketli omnibüs», motorlu kamu taşıt aracı" deyiminden türetilmiştir.

otodidakt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Memlekette biraz ilim varsa herhalde otodidakt olarak yetişenlerin eseridir.

Köken

Fransızca autodidacte "kendi kendini eğitmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autodídaktos αυτοδίδακτος z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ot(o)+1, didaktik maddelerine bakınız.


15.11.2019
otogar

Fransızca autogare "otobüs garı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca autobus ve Fransızca gare sözcüklerinin bileşiğidir.

otoklav

Fransızca autoclave "buhar basıncıyla kilitlenen su kazanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca auto αυτο z "kendi" ve Latince clavis "kilit" sözcüklerinin bileşiğidir.

otokrasi

Fransızca autocratie "tek kişi iktidarı, diktatörlük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen autokratía αυτοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autokratḗs αυτοκρατής z "tek başına iktidar kullanan, bağımsız" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca krátēs -κράτης z "egemen, muktedir" sözcüklerinin bileşiğidir.

otokritik

Fransızca autocritique "özeleştiri" sözcüğünden alıntıdır.

otokton

Fransızca autochtone "yerli (halk), aborijin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autóχthōn αυτόχθων z "«toprağın yerlisi», Atina'nın en eski yerli aileleri için kullanılan deyim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi, aynı" ve Eski Yunanca χthōn χθών z "toprak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʰtʰṓn biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(dʰé)ǵʰōm "toprak" biçimi ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )