otobiyografi

otit

Fransızca otite "kulak iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yunanca oûs, ot- "kulak" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

otizm

Fransızca autisme "içine dönüklük, moronluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Autismus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Paul Bleuler, İsviçr. psikolog.) Bu sözcük Eski Yunanca autistikós αυτιστικός z "kendici, bencil" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi, ben" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir.

otlak

Türkiye Türkçesi otla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

oto

Fransızca ve İngilizce auto "otomobil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce automobile sözcüğünün kısaltmasıdır.

otoban

Almanca Autobahn "otoyol" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Auto "otomobil" ve Almanca Bahn "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

otobiyografi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Peyami Safa, , 1929]

Köken

Fransızca autobiographie "özyaşamöyküsü" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ot(o)+1, biyografi maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

otobiyografik


06.11.2013
otobüs

Fransızca autobus veya İngilizce aynı anlama gelen autobus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1905 ABD.) Bu sözcük İngilizce automobile omnibus "«kendinden hareketli omnibüs», motorlu kamu taşıt aracı" deyiminden türetilmiştir.

otodidakt

Fransızca autodidacte "kendi kendini eğitmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autodídaktos αυτοδίδακτος z sözcüğünden alıntıdır.

otogar

Fransızca autogare "otobüs garı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca autobus ve Fransızca gare sözcüklerinin bileşiğidir.

otoklav

Fransızca autoclave "buhar basıncıyla kilitlenen su kazanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca auto αυτο z "kendi" ve Latince clavis "kilit" sözcüklerinin bileşiğidir.

otokrasi

Fransızca autocratie "tek kişi iktidarı, diktatörlük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen autokratía αυτοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autokratḗs αυτοκρατής z "tek başına iktidar kullanan, bağımsız" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca krátēs -κράτης z "egemen, muktedir" sözcüklerinin bileşiğidir.