otoban

otel

Fransızca hôtel "konukevi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca hostel sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince hospitale "yolcular ve hastalar için barınak, imaret, zaviye" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince hospes, hospit- "konuk ağırlayan" sözcüğünden türetilmiştir.

otit

Fransızca otite "kulak iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Yunanca oûs, ot- "kulak" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

otizm

Fransızca autisme "içine dönüklük, moronluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Autismus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Paul Bleuler, İsviçr. psikolog.) Bu sözcük Eski Yunanca autistikós αυτιστικός z "kendici, bencil" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi, ben" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir.

otlak

Türkiye Türkçesi otla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

oto

Fransızca ve İngilizce auto "otomobil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce automobile sözcüğünün kısaltmasıdır.

otoban
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
otoban denilen geniş ve düz asfalt yollar otomobilciliğin gelişmesine çok yardım etmektedir.

Köken

Almanca Autobahn "otoyol" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Auto "otomobil" ve Almanca Bahn "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için oto maddesine bakınız.


14.01.2015
otobiyografi

Fransızca autobiographie "özyaşamöyküsü" sözcüğünden alıntıdır.

otobüs

Fransızca autobus veya İngilizce aynı anlama gelen autobus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1905 ABD.) Bu sözcük İngilizce automobile omnibus "«kendinden hareketli omnibüs», motorlu kamu taşıt aracı" deyiminden türetilmiştir.

otodidakt

Fransızca autodidacte "kendi kendini eğitmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autodídaktos αυτοδίδακτος z sözcüğünden alıntıdır.

otogar

Fransızca autogare "otobüs garı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca autobus ve Fransızca gare sözcüklerinin bileşiğidir.

otoklav

Fransızca autoclave "buhar basıncıyla kilitlenen su kazanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca auto αυτο z "kendi" ve Latince clavis "kilit" sözcüklerinin bileşiğidir.