otit

otacı

Eski Türkçe otaçı "şifalı otları bilen kişi, hekim" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ota- "şifalı otlarla tedavi etmek" fiilinden Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ot sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

otağ

Eski Türkçe otaġ "hane, çadır" sözcüğünden evrilmiştir.

otantik

Fransızca authentique "aslına uygun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen authentikós αυθεντικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca authéntēs αυθέντης z "1. bir işi kendi yapan kimse, asil, vekil olmayan, 2. soylu kimse, efendi" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

otarşi

Fransızca autarchie "özyönetim, başına buyruk olma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen autarχeía αυταρχεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca arχeía αρχεία z "egemenlik" sözcüklerinin bileşiğidir.

otel

Fransızca hôtel "konukevi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca hostel sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince hospitale "yolcular ve hastalar için barınak, imaret, zaviye" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince hospes, hospit- "konuk ağırlayan" sözcüğünden türetilmiştir.

otit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1944]
Şifa ile neticelenmiş bir otit

Köken

Fransızca otite "kulak iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yunanca oûs, ot- "kulak" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ot(o)+2 maddesine bakınız.


26.09.2017
otizm

Fransızca autisme "içine dönüklük, moronluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Autismus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Paul Bleuler, İsviçr. psikolog.) Bu sözcük Eski Yunanca autistikós αυτιστικός z "kendici, bencil" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi, ben" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir.

otlak

Türkiye Türkçesi otla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

oto

Fransızca ve İngilizce auto "otomobil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce automobile sözcüğünün kısaltmasıdır.

otoban

Almanca Autobahn "otoyol" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Auto "otomobil" ve Almanca Bahn "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

otobiyografi

Fransızca autobiographie "özyaşamöyküsü" sözcüğünden alıntıdır.