otör

otopsi

Fr autopsie kadavrayı açarak inceleme EYun autopsía αυτοψία zgözüyle görme, muayene § EYun autós αυτός zkendi EYun opseía οψεία zgörme

otorite

Fr autorité 1. emir verme yetkisi, 2. amir, önder << Lat auctoritas ağalık, şeflik Lat auctōr 1. (bitki veya hayvan) yetiştiren, besleyen, 2. aşiret reisi, ağa, şef, 3. eser sahibi +itas Lat augere büyümek, yetişmek +()tor << HAvr *aug- a.a.

otorize

Fr authoriser a.a. İng authorise yetkilendirmek OLat auctorizare [den.] a.a. Lat auctor yetkili kişi +izō

otostop

Fr auto-stop

otoyol
otör

"bir sinema terimi" [ Kaynakça yok, 2001]
Otör sinema da denen bir sinema moda oldu bir dönem.

Fr auteur müellif, eser sahibi Lat auctōr 1. hayvan sahibi, reis, şef, 2. eser sahibi

 otorite

Benzer sözcükler: auteur


25.08.2017
otriş

Fr autruche devekuşu << Lat struthis a.a. EYun strouthós στρουθός za.a. ≈ Fa şutur murġ شتر مرغ za.a. Fa/OFa ştur/uştur deve

otur|mak

<< ETü olur-/oltur- oturmak

oturak

TTü otur- +(g)Ak

otuz

<< ETü otuz/ottuz 30

out

İng out dışarı, dışarıda kalmış, (argo) modası geçmiş