ortopedi

ortanca1

Türkiye Türkçesi orta sözcüğünden türetilmiştir.

ortanca2

Fransızca hortensia "bir süs çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Theodore Commerson, Fr. botanikçi (1727-1773).) Fransızca sözcük Hortense Lepaute "Commerson'un arkadaşı olan bir kadın" özel adından türetilmiştir.

ortay

Türkiye Türkçesi orta sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

ortodoks

Yeni Yunanca orthódoksos ορθόδοξος z "1. doğru mezhep sahibi, doğru öğretiye uygun, 2. Rum kilisesine verilen bir unvan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca orthós ορθός z "doğru, dik" ve Yeni Yunanca ve Eski Yunanca dóksa δόξα z "görüş, doktrin, mezhep, öğreti" sözcüklerinin bileşiğidir.

ortodonti

Fransızca orthodontie "diş düzeltme mesleği" sözcüğünden alıntıdır.

ortopedi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
ortopedi: Bedenin biçimsizliklerini doğrultmak ve bunlara mani olmak sanatı.

Köken

Fransızca orthopédie "kemik ve kas deformasyonlarını düzeltme yöntemi (özellikle çocuk ve ergenlerde)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca orthós ορθός z "düzgün, doğru" ve Eski Yunanca paideía παιδεία z "eğitim, çocuk yetiştirme" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için ort(o)+, ped(o)+ maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Kullanımda Latince ped- "ayak" kelimesinin etkisi sezilir.

Benzer sözcükler

ortopedik, ortopedist


10.12.2015
ortostat

İngilizce orthostat "1. ayakta durma, 2. dikme, dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen orthostátēs ὀρθοστάτης z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca orthós "doğru, dik" ve Eski Yunanca stātós στατός z "duran, durdurulmuş" sözcüklerinin bileşiğidir.

oruç

Soğdca yazılı örneği bulunmayan *rōçag "oruç tutma" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Soğdca sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen rōzag sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Soğdca rōç "gün" sözcüğünden türetilmiştir.

orun

Eski Türkçe oron veya orun "makam, taht" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen orun sözcüğü ile eş kökenlidir.

oryantal

Fransızca oriental "doğuya ait, doğulu" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca orient "doğu" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen oriens sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince oriri "(güneş) doğmak" sözcüğünden +ent° ekiyle türetilmiştir.

oryantasyon

Fransızca orientation "yönelme, yön belirleme, psikolojide kişinin yerini ve çevresini bilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca orienter "1. doğuya yönelmek [esk.], 2. yönelmek, yön belirlemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca orient "doğu" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.