orsa

ormantik
ornitoloji

Fr ornithologie kuşbilim EYun órnis, ornitho- όρνις, ορνιθο- zkuş (<< HAvr *or-nītho- HAvr *h₃érō (*órō) büyük kuş )

ornitorenk

YLat ornithorynchus bir tür gagalı hayvan § EYun órnis, ornitho- όρνις, ορνιθο- zkuş EYun rýnχos ρύνχος zgaga

orospu

Fa ruspī رسپى zfahişe, evlilik dışı ilişiye giren kadın << OFa rōspīk a.a.

orostopollu

<? TTü rospî oğlu

orsa

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
Orsa etmek: Gemiyi rüzgâr geldiği tarafa yakın bir cihete döndürmek.

İt orza kaldır! İt orziare kaldırmak (gemici dili) << OLat ortiare [den.] Lat oriri, ort- kalkmak

 orijin

Benzer sözcükler: orsa alabanda


01.10.2017
ort(o)+

Fr/İng ortho+ [bileşik adlarda] düz, doğru EYun orthós ορθός za.a. << HAvr *h₃erdʰ- (*ordʰ-) dik, düz

orta

<< ETü ortu merkez(de), orta(da) ETü or- kesmek

ortaç

TTü orta +(g)Aç

ortak

<< ETü ortuk ortak ETü *ort- +Uk ETü or- kesmek, pay etmek +It-

ortam

TTü orta +Im