orji

orgazm

Fransızca orgasme veya İngilizce orgasm "cinsel birleşmede zirve" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen orgásmos οργάσμος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca orgáō οργάω z "1. kabarmak, (meyve) olgunlaşmak, 2. (insan) coşmak, taşmak, taşkınlık yapmak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir.

orgeneral

Türkiye Türkçesi ordu ve Türkiye Türkçesi general sözcüklerinin bileşiğidir.

origami

Japonca origami "Japonlara özgü kâğıt katlama sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca ori "katlama" ve Japonca kami "kağıt" sözcüklerinin bileşiğidir.

orijin

Fransızca origine "başlangıç, iptida, kök, asıl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince origo, origin- "başlangıç, doğum yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince oriri "(güneş) doğmak, çıkmak, kalkmak" fiilinden türetilmiştir.

orijinal

Fransızca original "1. kökene ait, asli, sonradan eklenmiş olmayan, 2. tuhaf huylu insan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1670 Mme. de Sévigné, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Latince originalis "kökene ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince origo, origin- sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

orji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1960]
cümbüş veya âlem diye tercüme edebileceğimiz orji'lere aşırı düşkünlüğü bilinir

Köken

Fransızca orgie veya İngilizce orgy "grup halinde yapılan taşkınlık, grup seksi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca órgia όργια z "tören, ayin, özellikle esoterik tarikatlere ait toplu tapınma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *worǵ- "çalışma, iş" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için erg(o)+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yunanca sözcük İngilizce work "çalışma" ile eş kökenlidir. ▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 816.


30.09.2014
orkestra

İtalyanca orchestra "müzisyenler grubu" veya Fransızca orchéstre "1. tiyatroda müzisyenlere ayrılan yer [esk.], 2. müzisyenler grubu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca orχéstra ορχέστρα z "dans alanı, tiyatroda koroya ayrılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca orχéomai ορχέομαι z "raksetmek, horon tepmek, tepinmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *orgh-i- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁ergʰ- (*ergʰ-) "(cinsel anlamda) azmak, husye" kökünden türetilmiştir.

orkid

Orkid "kadın pedi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1978 Procter & Gamble, Türkiye.) Bu sözcük İngilizce orchid "orkide" sözcüğünden alıntıdır.

orkide

Fransızca orchidé "salepgillerden güzel çiçekli bir bitki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince orchidaea sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus (1707-1778) İsv. botanist.) Bu sözcük Eski Yunanca órχis, orχid- όρχις, ορχιδ- z "husye" sözcüğünden türetilmiştir.

orkinos

Yeni Yunanca órkinos όρκινος z "ton balığının bir türü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen orca sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca óryks, oryg- όρυξ, ορυγ- z "1. sivri uçlu bir alet, 2. tek boynuzlu efsanevi deniz yaratığı, bir tür balina" sözcüğünden türetilmiştir.

orlon

Orlon "bir tür sentetik elyaf" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941 Dupont Corp., ABD.)