orijin

organizma

Fransızca organisme "çeşitli işlevlere sahip parçalardan oluşan bütün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca organe sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

organza

İtalyanca organza "bir tür ince muslin" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça urġancī ارغنجى z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Urġanc "Orta Asya'da bir kent, Urgenç" sözcüğünün nisbet halidir.

orgazm

Fransızca orgasme veya İngilizce orgasm "cinsel birleşmede zirve" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen orgásmos οργάσμος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca orgáō οργάω z "1. kabarmak, (meyve) olgunlaşmak, 2. (insan) coşmak, taşmak, taşkınlık yapmak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir.

orgeneral

Türkiye Türkçesi ordu ve Türkiye Türkçesi general sözcüklerinin bileşiğidir.

origami

Japonca origami "Japonlara özgü kâğıt katlama sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca ori "katlama" ve Japonca kami "kağıt" sözcüklerinin bileşiğidir.

orijin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ulus - gazete, 1935]
kelimenin orijin şeklinin sonunda gördüğümüz ekin (ğ) si

Köken

Fransızca origine "başlangıç, iptida, kök, asıl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince origo, origin- "başlangıç, doğum yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince oriri "(güneş) doğmak, çıkmak, kalkmak" fiilinden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

aborjin, orijinal, orsa, oryantal (oryantasyon)


15.02.2020
orijinal

Fransızca original "1. kökene ait, asli, sonradan eklenmiş olmayan, 2. tuhaf huylu insan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1670 Mme. de Sévigné, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Latince originalis "kökene ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince origo, origin- sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

orji

Fransızca orgie veya İngilizce orgy "grup halinde yapılan taşkınlık, grup seksi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca órgia όργια z "tören, ayin, özellikle esoterik tarikatlere ait toplu tapınma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *worǵ- "çalışma, iş" biçiminden evrilmiştir.

orkestra

İtalyanca orchestra "müzisyenler grubu" veya Fransızca orchéstre "1. tiyatroda müzisyenlere ayrılan yer [esk.], 2. müzisyenler grubu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca orχéstra ορχέστρα z "dans alanı, tiyatroda koroya ayrılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca orχéomai ορχέομαι z "raksetmek, horon tepmek, tepinmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *orgh-i- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁ergʰ- (*ergʰ-) "(cinsel anlamda) azmak, husye" kökünden türetilmiştir.

orkid

Orkid "kadın pedi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1978 Procter & Gamble, Türkiye.) Bu sözcük İngilizce orchid "orkide" sözcüğünden alıntıdır.

orkide

Fransızca orchidé "salepgillerden güzel çiçekli bir bitki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince orchidaea sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus (1707-1778) İsv. botanist.) Bu sözcük Eski Yunanca órχis, orχid- όρχις, ορχιδ- z "husye" sözcüğünden türetilmiştir.