organize

orevuar

Fransızca au revoir "«yeniden görüşmek üzere», veda sözü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca revoir "yeniden görmek" fiilinden à+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca voir "görmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir.

orfoz

Yeni Yunanca orfós veya rofós ὀρφός z "bir balık türü, serranus gigas" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen orphṓs ὀρφώς z sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1258)

org

Fransızca orgue "basınçlı havayla çalışan bir müzik düzeneği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen organum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca órganon όργανον z "1. alet, araç, her çeşit çalgı, 2. duyu organı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden türetilmiştir.

organ

Fransızca organe "alet, araç, (mec.) vücutta uzuv" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen organum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen órganon όργανον z sözcüğünden alıntıdır.

organik

Fransızca organique "organa veya organizmaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca organikós οργανικός z "araçsal, organsal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca órganon όργανον z "araç, alet, organ" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

organize
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ziya Gökalp, 1924 yılından önce]
Durkheim bunlara da müteˁazzi (organize) cemiyetler adını vermiştir. organizasyon [Halk, 1925]
İşte, musiki organizasyonlarının mebdei buradan başlar. organizatör [ Kadro (aylık dergi), 1932]
Mesela bir sanayici organizatörün bir çatı altında topladığı el işçilerile

Köken

Fransızca organiser "örgütlemek, parçaları birleştirerek işleyen bir mekanizma kurmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca organe sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için organ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

organizasyon, organizatör


21.07.2018
organizma

Fransızca organisme "çeşitli işlevlere sahip parçalardan oluşan bütün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca organe sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

organza

İtalyanca organza "bir tür ince muslin" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça urġancī ارغنجى z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Urġanc "Orta Asya'da bir kent, Urgenç" sözcüğünün nisbet halidir.

orgazm

Fransızca orgasme veya İngilizce orgasm "cinsel birleşmede zirve" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen orgásmos οργάσμος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca orgáō οργάω z "1. kabarmak, (meyve) olgunlaşmak, 2. (insan) coşmak, taşmak, taşkınlık yapmak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir.

orgeneral

Türkiye Türkçesi ordu ve Türkiye Türkçesi general sözcüklerinin bileşiğidir.

origami

Japonca origami "Japonlara özgü kâğıt katlama sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca ori "katlama" ve Japonca kami "kağıt" sözcüklerinin bileşiğidir.