ordino

orangutan

Fransızca orangoutan "Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Malayca orang utan "orman adamı" deyiminden alıntıdır.

orantı

Türkiye Türkçesi oran sözcüğünden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

oratoryo

İtalyanca oratorio "1. dua yeri, şapel, 2. dini içerikli koral yapıt" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince oratorium "dua yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince orare "konuşmak, dil dökmek, dua etmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince os, or- "ağız" sözcüğünden türetilmiştir.

ordinaryüs

Yeni Latince professor ordinarius "(Alman üniversitelerinde) nizami profesör" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince ordinarius "nizami, usule uygun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam, tertip, rütbe" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

ordinasyon

Fransızca ve İngilizce ordination "1. düzenleme, düzene sokma veya girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ordinatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordinare "düzenlemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ordo "düzen, nizam" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ordino
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ordino: Poliçe nevˁinden hamili emrine sipariş tahvili.

Köken

İtalyanca ordine "1. düzen, nizam, 2. emir, ödeme emri" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen ordo, ordin- sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Latince ordo (düzen, nizam) sözcüğü geç Antik dönemden itibaren muhtemelen askeri bir kullanımdan dolayı “emir” anlamını kazanmıştır. Karş. İngilizce order (1. düzen, 2. emir).

Bu maddeye gönderenler

koordinat (koordinasyon), ordinaryüs, ordinasyon


30.09.2014
ordonat

Türkiye Türkçesi ordu donatım deyiminden türetilmiştir.

ordövr

Fransızca hors d'oeuvre "ana yemek harici yenenler" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca hors "dış, dışarı" ve Fransızca oeuvre "iş, eser" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen opus, oper- sözcüğünden evrilmiştir. )

ordu

Eski Türkçe ordū veya ordo "karargah, saray" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen ordu sözcüğü ile eş kökenlidir.

orevuar

Fransızca au revoir "«yeniden görüşmek üzere», veda sözü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca revoir "yeniden görmek" fiilinden à+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca voir "görmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir.

orfoz

Yeni Yunanca orfós veya rofós ὀρφός z "bir balık türü, serranus gigas" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen orphṓs ὀρφώς z sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1258)