oratoryo

oral

Fransızca oral "ağza ilişkin, ağızdan, sözlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen oralis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince os, or- "ağız" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃éh₁-o-s (*ṓ-o-s) "ağız" biçiminden evrilmiştir.

oralet

Oralet "Eczacıbaşı Holding'e ait meşrubat konsantresi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1962)

oran

Eski Türkçe orum "kesim, tutam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe or- "kesmek" fiilinden türetilmiştir.

orangutan

Fransızca orangoutan "Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Malayca orang utan "orman adamı" deyiminden alıntıdır.

orantı

Türkiye Türkçesi oran sözcüğünden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

oratoryo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
oratoryo: Dinî bir mevzu üzerine tertip edilen bir musika parçası.

Köken

İtalyanca oratorio "1. dua yeri, şapel, 2. dini içerikli koral yapıt" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince oratorium "dua yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince orare "konuşmak, dil dökmek, dua etmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince os, or- "ağız" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için oral maddesine bakınız.


19.02.2018
ordinaryüs

Yeni Latince professor ordinarius "(Alman üniversitelerinde) nizami profesör" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince ordinarius "nizami, usule uygun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam, tertip, rütbe" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

ordinasyon

Fransızca ve İngilizce ordination "1. düzenleme, düzene sokma veya girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ordinatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordinare "düzenlemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ordo "düzen, nizam" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ordino

İtalyanca ordine "1. düzen, nizam, 2. emir, ödeme emri" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen ordo, ordin- sözcüğünden evrilmiştir.

ordonat

Türkiye Türkçesi ordu donatım deyiminden türetilmiştir.

ordövr

Fransızca hors d'oeuvre "ana yemek harici yenenler" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca hors "dış, dışarı" ve Fransızca oeuvre "iş, eser" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen opus, oper- sözcüğünden evrilmiştir. )