oran

or(o)+

Fr/İng oro+ [bileşiklerde] dağ EYun óros όρος zdağ EYun órnymi yükselmek, kalkmak

ora

TTü ol işaret sıfatı ve zamiri +rA

orak

<< ETü orġak ot biçme aleti ETü or- biçmek +(g)Ak

oral

Fr oral ağza ilişkin, ağızdan, sözlü Lat oralis a.a. Lat os, or- ağız +al° << HAvr *h₃éh₁-o-s (*ṓ-o-s) ağız

oralet

marka Oralet Eczacıbaşı Holding'e ait meşrubat konsantresi markası (İlk kullanım: 1962)

oran

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bir orum ot [[bir tutam ot]] TTü: oranlamak "kestirmek" [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
andan bir heybet ve eymenmeklik görmedim ki aŋa göre anuŋ ḳuvvetin oranlayam TTü: "ölçü, miktar" [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
ol altun ipliklerin daχı cümle aldık, yüz batman oranı var-idi TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
oran: Modus, methodus, mensura, proportio

≈ ETü orum kesim, tutam ETü or- kesmek

 orak

Not: Ek yapısı açık değildir; +An partisip eki sözkonusu olamaz.

Benzer sözcükler: oranlamak

Bu maddeye gönderenler: orantı


29.03.2019
orangutan

Fr orangoutan Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun Malay orang utan orman adamı

orantı

TTü oran +(In)tI

oratoryo

İt oratorio 1. dua yeri, şapel, 2. dini içerikli koral yapıt << OLat oratorium dua yeri Lat orare konuşmak, dil dökmek, dua etmek +(t)orium Lat os, or- [den.] ağız

ordinaryüs

YLat professor ordinarius (Alman üniversitelerinde) nizami profesör Lat ordinarius nizami, usule uygun Lat ordo, ordin- düzen, nizam, tertip, rütbe +ari°

ordinasyon

Fr/İng ordination 1. düzenleme, düzene sokma veya girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme Lat ordinatio a.a. Lat ordinare [den.] düzenlemek +(t)ion Lat ordo düzen, nizam