oralet

opus

Yeni Latince opus "klasik müzikte eser" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince opus, oper- "iş, eser" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ép-o-s (*óp-o-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ep- (*op-) "emek vermek, mahsul elde etmek" kökünden türetilmiştir.

or(o)+

Fransızca ve İngilizce oro+ "[bileşiklerde] dağ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca óros όρος z "dağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca órnymi "yükselmek, kalkmak" fiilinden türetilmiştir.

ora

Türkiye Türkçesi ol "işaret sıfatı ve zamiri" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

orak

Eski Türkçe orġak "ot biçme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe or- "biçmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

oral

Fransızca oral "ağza ilişkin, ağızdan, sözlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen oralis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince os, or- "ağız" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃éh₁-o-s (*ṓ-o-s) "ağız" biçiminden evrilmiştir.

oralet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"konsantreden üretilmiş meyve aromalı meşrubat" [ Milliyet - gazete, 1965]
kadın öğretmene bir bardak 'Oralet' getirdi. Tuvaleti Oralet anlamıştı.

Köken

Oralet "Eczacıbaşı Holding'e ait meşrubat konsantresi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1962)


09.10.2017
oran

Eski Türkçe orum "kesim, tutam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe or- "kesmek" fiilinden türetilmiştir.

orangutan

Fransızca orangoutan "Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Malayca orang utan "orman adamı" deyiminden alıntıdır.

orantı

Türkiye Türkçesi oran sözcüğünden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

oratoryo

İtalyanca oratorio "1. dua yeri, şapel, 2. dini içerikli koral yapıt" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince oratorium "dua yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince orare "konuşmak, dil dökmek, dua etmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince os, or- "ağız" sözcüğünden türetilmiştir.

ordinaryüs

Yeni Latince professor ordinarius "(Alman üniversitelerinde) nizami profesör" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince ordinarius "nizami, usule uygun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam, tertip, rütbe" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.