orak

optimize

Fr optimiser [den.] en iyi duruma getirmek Lat optimus en iyi +ise-

optimum

Fr optimum [n.] en iyi, ehven, evla Lat optimus a.a. Lat *opere, opt- seçmek, tercih etmek +im°

opus

YLat opus klasik müzikte eser Lat opus, oper- iş, eser << HAvr *h₃ép-o-s (*óp-o-s) HAvr *h₃ep- (*op-) emek vermek, mahsul elde etmek

or(o)+

Fr/İng oro+ [bileşiklerde] dağ EYun óros όρος zdağ EYun órnymi yükselmek, kalkmak

ora

TTü ol işaret sıfatı ve zamiri +rA

orak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[oraka ise orġāḳ denir ve ot ordı [ot biçti] ifadesinden gelir.]]

<< ETü orġak ot biçme aleti ETü or- biçmek +(g)Ak

Not: Karş. ETü orum "biçilmiş ot", orut "biçilmiş ot". Ancak orta sözcüğü, fiilin nihai anlamının "kesmek" olduğunu düşündürür.

Bu maddeye gönderenler: oran (orantı), orta (ortaç, ortak, ortam, ortanca1, ortay)


05.01.2016
oral

Fr oral ağza ilişkin, ağızdan, sözlü Lat oralis a.a. Lat os, or- ağız +al° << HAvr *h₃éh₁-o-s (*ṓ-o-s) ağız

oralet

marka Oralet Eczacıbaşı Holding'e ait meşrubat konsantresi markası (İlk kullanım: 1962)

oran

≈ ETü orum kesim, tutam ETü or- kesmek

orangutan

Fr orangoutan Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun Malay orang utan orman adamı

orantı

TTü oran +(In)tI