or(o)

optik

Fransızca optique "göze veya görmeye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen optikós οπτικός z sözcüğünden alıntıdır.

optimist

Fransızca optimiste "iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1737 Mémoires de Trévoux, Fr. dergi) Fransızca sözcük Latince optimus, optimum "en iyi" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

optimize

Fransızca optimiser "en iyi duruma getirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince optimus "en iyi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

optimum

Fransızca optimum "en iyi, ehven, evla" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen optimus sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *opere, opt- "seçmek, tercih etmek" fiilinden +im° ekiyle türetilmiştir.

opus

Yeni Latince opus "klasik müzikte eser" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince opus, oper- "iş, eser" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ép-o-s (*óp-o-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ep- (*op-) "emek vermek, mahsul elde etmek" kökünden türetilmiştir.

or(o)+

Fransızca ve İngilizce oro+ "[bileşiklerde] dağ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca óros όρος z "dağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca órnymi "yükselmek, kalkmak" fiilinden türetilmiştir.

ora

Türkiye Türkçesi ol "işaret sıfatı ve zamiri" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

orak

Eski Türkçe orġak "ot biçme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe or- "biçmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

oral

Fransızca oral "ağza ilişkin, ağızdan, sözlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen oralis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince os, or- "ağız" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃éh₁-o-s (*ṓ-o-s) "ağız" biçiminden evrilmiştir.

oralet

Oralet "Eczacıbaşı Holding'e ait meşrubat konsantresi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1962)

oran

Eski Türkçe orum "kesim, tutam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe or- "kesmek" fiilinden türetilmiştir.