optimist

oportünizm

Fr opportunisme fırsatçılık (İlk kullanım: 1876 Rochefort, Fr. yazar.) Fr opportun uygun, elverişli +ism° Lat opportunus limana doğru esen (rüzgâr), elverişli Lat opportare [den.] uygun olmak Lat ob+ portus liman

opozisyon

Fr opposition zıtlık, muhalefet Lat oppositio a.a. Lat opponere karşı gelmek, karşı koymak +()tion Lat ob+ ponere, pos- koymak

opsiyon

Fr option tercih, seçim Lat optio Lat optare [den.] tercih etmek, seçmek +()tion Lat optus seçim, tercih << HAvr *op- a.a.

opt(o)+

Fr/İng opto+ [bileşiklerde] göz EYun ōps, opt- ώψ zgöz ≈ EYun ʰoráō, op- οράω zgörmek +(t)° HAvr *h₃ekʷ- (*okʷ-) a.a.

optik

Fr optique göze veya görmeye ilişkin EYun optikós οπτικός za.a.

optimist

[ Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri, 1871]
optimist [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
optimizma: Her şeyi iyi görmeye olan meyil. soroptimist [ Nurullah Ataç, 1956]
Bayanlar bir dernek kurmuş, adı 'Soroptimistler'. (...) soror, Latincede 'bacı, kızkardeş', optimiste de 'iyimser'.

Fr optimiste iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan (İlk kullanım: Leibniz, Alm. filozof (1646-1716).) Lat optimus en iyi +ist°

 optimum

Benzer sözcükler: optimizm, soroptimist


21.08.2017
optimize

Fr optimiser [den.] en iyi duruma getirmek Lat optimus en iyi +ise-

optimum

Fr optimum [n.] en iyi, ehven, evla Lat optimus a.a. Lat *opere, opt- seçmek, tercih etmek +im°

opus

YLat opus klasik müzikte eser Lat opus, oper- iş, eser << HAvr *h₃ép-o-s (*óp-o-s) HAvr *h₃ep- (*op-) emek vermek, mahsul elde etmek

or(o)+

Fr/İng oro+ [bileşiklerde] dağ EYun óros όρος zdağ EYun órnymi yükselmek, kalkmak

ora

TTü ol işaret sıfatı ve zamiri +rA