optimist

oportünizm

Fr opportunisme fırsatçılık (İlk kullanım: 1876 Rochefort, Fr. yazar.) Fr opportun uygun, elverişli +ism° Lat opportunus limana doğru esen (rüzgâr), elverişli Lat opportare [den.] uygun olmak Lat ob+ portus liman

opozisyon

Fr opposition zıtlık, muhalefet Lat oppositio a.a. Lat opponere karşı gelmek, karşı koymak +(t)ion Lat ob+ ponere, pos- koymak

opsiyon

Fr option tercih, seçim Lat optio Lat optare [den.] tercih etmek, seçmek +(t)ion Lat optus seçim, tercih << HAvr *op- a.a.

opt(o)+

Fr/İng opto+ [bileşiklerde] göz EYun ōps, opt- ώψ zgöz ≈ EYun ʰoráō, op- οράω zgörmek +(t)° HAvr *h₃ekʷ- (*okʷ-) a.a.

optik

Fr optique göze veya görmeye ilişkin EYun optikós οπτικός za.a.

optimist

[ Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri, 1871]
optimist [ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
optimist: Her şeye iyi nazarla bakan, nikbin soroptimist [ Nurullah Ataç, 1956]
Bayanlar bir dernek kurmuş, adı 'Soroptimistler'. (...) soror, Latincede 'bacı, kızkardeş', optimiste de 'iyimser'.

Fr optimiste iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan (İlk kullanım: 1737 Mémoires de Trévoux, Fr. dergi) Lat optimus, optimum en iyi +ist°

 optimum

Not: Leibniz'in 1710 tarihli Théodicée eserinde teknik anlamda kullandığı optimum teriminden hareketle ikincil literatürde oluşturulmuş kavramdır. Soroptimist International derneği 1921'de İngiltere'de kuruldu.

Benzer sözcükler: optimizm, soroptimist


08.08.2020
optimize

Fr optimiser [den.] en iyi duruma getirmek Lat optimus en iyi +ise-

optimum

Fr optimum [n.] en iyi, ehven, evla Lat optimus a.a. Lat *opere, opt- seçmek, tercih etmek +im°

opus

YLat opus klasik müzikte eser Lat opus, oper- iş, eser << HAvr *h₃ép-o-s (*óp-o-s) HAvr *h₃ep- (*op-) emek vermek, mahsul elde etmek

or(o)+

Fr/İng oro+ [bileşiklerde] dağ EYun óros όρος zdağ EYun órnymi yükselmek, kalkmak

ora

TTü ol işaret sıfatı ve zamiri +rA