opozisyon

opal

Fransızca opale "bir tür değerli taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen opalus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen opállios οπάλλιος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Sanskritçe úpala उपल z "her çeşit taş, mücevher" sözcüğünden alıntıdır.

opera

İtalyanca opera "1. iş, eser, 2. müzikli dram" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1590 Filippo Neri, Floransalı müzik kuramcısı.) İtalyanca sözcük Latince opera "eserler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince opus "iş, eser" sözcüğünün çoğuludur.

operasyon

Fransızca opération "1. işlem, ameliye, 2. tıpta ameliyat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen operatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince operari "iş yapmak, emek vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

operet

Fransızca opérette "hafif opera, müzikal tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen operetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca opera sözcüğünün küçültme halidir.

oportünizm

Fransızca opportunisme "fırsatçılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1876 Rochefort, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Fransızca opportun "uygun, elverişli" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince opportunus "limana doğru esen (rüzgâr), elverişli" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince opportare "uygun olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince portus "liman" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

opozisyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sahak Paşa Abro, Avrupa'da Meşhûr Ministroların Tercüme-i Hâlleri, 1855]

Köken

Fransızca opposition "zıtlık, muhalefet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen oppositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince opponere "karşı gelmek, karşı koymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

opoze, opozit


08.10.2017
opsiyon

Fransızca option "tercih, seçim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince optio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince optare "tercih etmek, seçmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince optus "seçim, tercih" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *op- biçiminden evrilmiştir.

opt(o)+

Fransızca ve İngilizce opto+ "[bileşiklerde] göz" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ōps, opt- ώψ z "göz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰoráō, op- οράω z "görmek" fiili ile eş kökenlidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ- (*okʷ-) kökünden türetilmiştir.

optik

Fransızca optique "göze veya görmeye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen optikós οπτικός z sözcüğünden alıntıdır.

optimist

Fransızca optimiste "iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1737 Mémoires de Trévoux, Fr. dergi) Fransızca sözcük Latince optimus, optimum "en iyi" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

optimize

Fransızca optimiser "en iyi duruma getirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince optimus "en iyi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.