operasyon

oolit

Fransızca oolithe "böbrek taşı, toplu iğne başı şeklinde taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oón οόν z "yumurta" ve Eski Yunanca líthos λίθος z "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.

oosit

Fransızca ve İngilizce oocyte "tıpta yumurta döllenmemiş hücresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ōón veya ōión ωόν/ωιόν z "yumurta" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ōw-i̯ó-m (*ōw-i̯ó-m) biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kýtos κύτος z "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir.

opak

Fransızca opaque "şeffaf olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince opacus "gölgeli, karanlık" sözcüğünden alıntıdır.

opal

Fransızca opale "bir tür değerli taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen opalus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen opállios οπάλλιος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Sanskritçe úpala उपल z "her çeşit taş, mücevher" sözcüğünden alıntıdır.

opera

İtalyanca opera "1. iş, eser, 2. müzikli dram" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1590 Filippo Neri, Floransalı müzik kuramcısı.) İtalyanca sözcük Latince opera "eserler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince opus "iş, eser" sözcüğünün çoğuludur.

operasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Opérateur [Fr.]: operatör, bir hastahanede ameliyat-ı cerrahiyeye memur olan cerrah. "ameliyat" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
şu horultudan kurtulmak için operasyon lazımdı "... askeri harekât" [ Milliyet - gazete, 1950]
Taego-Seoul operatif istikametinde bir yarma operasyonuna geçmek ve bunu (...)

Köken

Fransızca opération "1. işlem, ameliye, 2. tıpta ameliyat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen operatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince operari "iş yapmak, emek vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için opus maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

operasyonel, operatif, operatör, opere, postoperatif


13.01.2015
operet

Fransızca opérette "hafif opera, müzikal tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen operetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca opera sözcüğünün küçültme halidir.

oportünizm

Fransızca opportunisme "fırsatçılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1876 Rochefort, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Fransızca opportun "uygun, elverişli" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince opportunus "limana doğru esen (rüzgâr), elverişli" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince opportare "uygun olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince portus "liman" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

opozisyon

Fransızca opposition "zıtlık, muhalefet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen oppositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince opponere "karşı gelmek, karşı koymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

opsiyon

Fransızca option "tercih, seçim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince optio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince optare "tercih etmek, seçmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince optus "seçim, tercih" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *op- biçiminden evrilmiştir.

opt(o)+

Fransızca ve İngilizce opto+ "[bileşiklerde] göz" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ōps, opt- ώψ z "göz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰoráō, op- οράω z "görmek" fiili ile eş kökenlidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ- (*okʷ-) kökünden türetilmiştir.